Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia WSA Szczecin

Szczecin, dn. 24 kwietnia 2015 r.
 
Zarządzenie nr 8/2015
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie w 2015 r.
 

Na podstawie art. 130 § 2 kodeksu pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.  j.t.) oraz art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647) zarządzam co następuje:
 

§ 1

W związku z przypadającymi w sobotę dniami świątecznymi 15 sierpnia 2015 r. i 26 grudnia 2015 r., wyznaczam dni 14 sierpnia i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.
 

§ 2

Jeżeli praca w wyznaczonych dniach wolnych będzie niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań, należy w tych dniach zapewnić dyżury.
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie nr 8_2015_wolne dni.pdf (285,54KB)

 


 

Szczecin, dn. 24 kwietnia 2015 r.

Informacja o wynikach konkursu nr Org.-1124-I/15 na staż urzędniczy,

docelowo na stanowiska starszego sekretarza sądowego.

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia: Anna Furtak-Biernat.

Lista rezerwowa: Małgorzata Idzikowska-Chrząszczewska

PDFInformacja o wynikach konkursu nr Og.-1124-1_15.pdf (192,64KB)

 

 


Szczecin, dn. 10 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie

Komisja powołana Zarządzeniem nr 5/2015 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2015 r. [...] ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu [...] - rozmowy kwalifikacyjnej [...] (w załączniku).

 PDFogłoszenie_IIIetap.pdf (272,95KB)

 

 


 

Szczecin, dn. 19 marca 2015 r.

Wykaz środków trwałych - zbędnych

przeznaczonych do zagospodarowania w sposób określony w § 7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Wykaz w załączniku.

 PDFZbedne_skladniki_majatkowe_WSA_2015.pdf (1,18MB)

 


 

Szczecin, dn. 18 marca 2015 r.

Ogłoszenie

Komisja powołana Zarządzeniem nr 5/2015 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ... ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - praktycznego sprawdzianu umiejątności (w załączniku).

 PDFogłoszenie_lista kandydatów.pdf (266,44KB)


 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
ogłasza konkurs nr Og.-1124-1/15
na staż urzędniczy stanowisko docelowe: starszy sekretarz sądowy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10
liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu
 
 
informację wytworzył: Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
za treść odpowiada: Prezes WSA Sz-n
data wytworzenia: 25-02-2015 r.
 
 
 
 
 
 

 
 
Zarządzenie nr 9
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 października 2014 r.
 
w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.  
 
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów adminstracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z poźn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2014 r.

PDFZarzadzenie nr 9 z 13.10.2014.pdf (1,74MB)

informację wytworzył: Wydział Organizacyjno-Prawny 
za treść odpowiada: Kancelaria Prezesa NSA
data wytworzenia: 15-10-2014 r.

 

  

 


 
Zarządzenie nr 1/2014
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
 
Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 19 ust.1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wyznaczam dni 2 maja i 10 listopada 2014 r. dniami wolnymi od pracy za dni świąteczne tj.: 3 maja i 1 listopada 2014 r., które przypadają w sobotę. 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PDFZarządzenie nr 1_2014_wolne dni.pdf (253,66KB) 
 
informację wytworzył: Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
za treść odpowiada: Prezes WSA Sz-n
data wytworzenia: 08-01-2014 r.
 
 
 
 
 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

Zarządzenie nr 27/2010

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie uregulowania zasad wstępu do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10

PDFZarzadzenie_nr27-2010.pdf (167,02KB)