Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Godziny urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 

Sekretariat Prezesa: tel. 91 48 49 222

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy wtorek

w godzinach 9:00 – 11:00


Wydział Informacji Sądowej: tel. 91 48 49 255

Wydział Informacji Sądowej udziela informacji oraz przyjmuje interesantów

w godzinach 8:00 – 15:00

Czytelnia Akt udostępnia akta spraw do wglądu

w godzinach 8:00 – 15:00

e-mail: 

Zmiany w funkcjonowaniu Czytelni Akt.

Od 15 grudnia 2020 r. Czytelnie Akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wznawia przyjmowanie interesantów w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że:

  1. akta udostępniane są w Czytelni Akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
  2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni Akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: , wskazując jednocześnie dane do kontaktu: adres e-mail bądź numer telefonu) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana,
  3. Przewodniczący Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej, który wyznacza termin ich udostępnienia,
  4. Wydział Informacji Sądowej informuje wnioskodawcę o pierwszym wolnym terminie na zapoznanie się z aktami sprawy w Czytelni Akt. Termin ten może zostać zmieniony po uprzednim skontaktowaniu się z 914849255.
  5. w Czytelni Akt może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba,
  6. czas na zapoznanie się z aktami sprawy zostaje ograniczony do niezbędnego minimum,
  7. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony.

Biuro Podawcze: tel. 91 48 49 257, fax: 91 48 49 270

Biuro Podawcze przyjmuje pisma 

w godzinach 7:30 – 15:00


Kasa Sądu jest czynna:

w godzinach 9:00 – 15:00