Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zbędnych składniach majątku ruchomego


Szczecin, dnia 19 października 2022 r.

ADM.2225.1.2022


Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Działając na podstawie przepisów § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego wg załącznika nr 1 do informacji.
Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
1. nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,
2. darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
Wnioski w sprawie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zgodnie z treścią § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 powołanego na wstępie rozporządzenia, można składać w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 9 listopada 2022 r. na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin
lub
zamowienia@szczecin.wsa.gov.pl 

Załączniki:
1. Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

PDFzałącznik nr 1 wykaz zbędnych składników rzeczowych.pdf (123,03KB)

PDFInformacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku.pdf (135,16KB)