Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na PODGRZEWACZE WODY

Strona archiwalna

 


Szczecin, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Adm.250.6.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych

na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. Zapytania ofertowego na wymianę czterech sztuk elektrycznych, jednofazowych, przepływowych podgrzewaczy wody na elektryczne, trójfazowe, przepływowe podgrzewacze wody wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Adm.250.6.202 do realizacji umowy wybrał ofertę złożoną przez:

„FUSE” Jacek Chrobrowski, Dębiec 3, 74 – 240 Lipiany

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

W niniejszym postępowaniu została złożona 1 oferta. Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego.

Dziękujemy za nadesłanie oferty i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 


Adm.250.6.2020

Szczecin, dnia 19 sierpnia 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na:
Wymianę czterech sztuk elektrycznych, jednofazowych, przepływowych podgrzewaczy wody na elektryczne, trójfazowe, przepływowe podgrzewacze wody wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10. 

[szczegóły w załącznikach: ...]