Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego


Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w wojewódzkim sądzie administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), z tym że o wolnych stanowiskach sędziowskich obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O WOLNYM STANOWISKU SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W SZCZECINIE
z dnia 4 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 399)

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie jest wolne jedno stanowisko sędziego.

 Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie  (M.P. z dnia 7 czerwca 2021 r., poz. 519) informujące, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie jest wolne jedno stanowisko sędziego.

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000051901.pdf

Informujemy, że wszystkie sprawy związane z naborem na stanowisko sędziego prowadzi Krajowa Rada Sądownictwa.

 


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie informuje, że w Monitorze Polskim z dnia 3 czerwca 2019 r. (poz. 474) ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

PDFObwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2019 r. (249,29KB)

DOCXWzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie (17,01KB)

PDFKlauzula informacyjna (118,00KB)

DOCXOświadczenie na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji (11,83KB)