Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na "Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości”

Strona archiwalna

 


 
 
 
 
 

Adm-227-12/19

Szczecin, dnia 20 listopada 2019 roku

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy  na „Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2019,poz. 1843.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie realizacji grup interwencyjnych? Brak takiego dopuszczenia wiązałby się ograniczeniem potencjalnej liczby oferentów do zaledwie 1-2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie mobilnych grup interwencyjnych.

Zamawiający wskazał w Instrukcji dla Wykonawców będącej Załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia, iż wykonawca musi posiadać własne grupy interwencyjne.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej i w tym zakresie warunek posiadania własnych grup interwencyjnych Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 

 

Szczecin, dn. 12.11.2019 r.

Znak sprawy: Adm-227-12/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na:

"Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości"

Załączniki: