Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zasilacza awaryjnego UPS marki EATON

Strona archiwalna

 


Szczecin, dnia 20 maja 2019 r.

Znak sprawy: ASI-4/19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert cenowych na zasilacz awaryjny UPS marki EATON do dnia 24 maja 2019 roku.

 


Szczecin, dnia 13 maja 2019 r.

Znak sprawy: ASI-4/19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu zasilacza awaryjnego UPS marki EATON.  Zakup poniżej progu 30 tys. EURO.         

1.   Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Zasilacz awaryjny UPS EATON 91PS 15kVA / 15kW z kartą SNMP Network-M2 (kompatybilność z SNMP v1/v3 i IP v4/v6) wraz z usługą dostawy i montażu w miejscu eksploatacji, konfiguracją oraz szkoleniem z obsługi zasilacza. Dodatkowo należy zdemontować obecnie eksploatowany zasilacz awaryjny PowerWare 9105.

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji. Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

Dostawa obejmować musi również serwisowy układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie UPS w czasie rzeczywistym 0 sek.

3.   Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena przedmiotu zamówienia w zakresie i konfiguracji ustalonej w pkt. 2 podana w jednej kwocie netto/brutto PLN. Cena na zasilacz awaryjny powinna uwzględnić wszelkie inne elementy, które mogą pojawić się po stronie Wykonawcy np. koszt ubezpieczenia na czas transportu, etc.

4.   Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 17 maja 2019 roku za pośrednictwem, wg wyboru: fax nr 91 4849272, poczty elektronicznej na adres:
i   r.perlinski@szczecin.wsa.qov.pl ,  na adres Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ul. Staromłyńska 10  70 - 561 Szczecin albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7).

5.   Termin realizacji zamówienia:

             Planowany termin dostawy ww. urządzenia: do 31 maja 2019 r.  

            Termin płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury.

6.   Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

  • Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:
  • Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail: