Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na drukarki OKI

Strona archiwalna

 

 


Szczecin, dnia 24 października 2018 r.

Znak sprawy: ASI-6/18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 euro dotyczącą zakupu i dostawy 30 szt. drukarek OKI ES4132dn z 3-lentą gwarancją producenta, wybrał ofertę złożoną przez firmę SIGMA Dawid Marczak ul. Bałtycka 7/9 74-500 Chojna w łącznej kwocie 31.365,00 zł/brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć zł 00/100).

            Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 

Szczecin, dnia 12 października 2018 r.

Znak sprawy: ASI-6/18

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu 30 szt. drukarek OKI ES4132dn.

Zakup poniżej progu 30 tys. euro.  

 

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

30 szt. drukarka laserowa OKI ES4132dn, z gwarancją producenta: 3 lata.

Urządzenie fabrycznie nowe z oryginalnie dołączonym tonerem startowym pozwalającym na wydruk minimum 10500 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony w czerni, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia.

Dostawa sprzętu do wskazanego pomieszczenia w budynku Sądu.

 

3.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena jednostkowa ww. drukarki podana w kwocie netto/brutto PLN.

Cena jednostkowa urządzenia powinna uwzględnić wszelkie koszty realizacji zamówienia.  

 

4.    Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 19 października 2018 roku za pośrednictwem faksu:
nr 91 4849272 lub poczty elektronicznej na adres:
  oraz   albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7 w godz. 730 - 1500).

 

5.    Termin realizacji zamówienia:

Planowany miesiąc realizacji dostawy drukarek: listopad 2018 r.   

 

6.    Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

a)  Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:

b)  Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail: