Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na baterię dławikową

Strona archiwalna

 

Szczecin, dn. 03.08.2018 r.

Adm-2131-13/18

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: zakupu wraz z montażem i uruchomieniem baterii dławikowej kompensacyjnej z obudową na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie nr sprawy Adm-2131-13/18.

            Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę:

T.K.MANAGEMENT Sp. z o.o.,
ul. Literatów 47/4,
44-113 Gliwice

z ceną ofertową w wysokości: 7.749,00 zł brutto.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 


Szczecin, dnia 15 czerwca 2018 r.

Adm-2131-13/18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu wraz z montażem i uruchomieniem baterii dławikowej kompensacyjnej z obudową, do kompensacji mocy biernej. Celem inwestycji jest obniżenie wielkości mocy biernej pobieranej z sieci do poziomu, przy którym nie będą naliczane opłaty za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej.    

Zakup poniżej progu 30 tys. EURO.  

1.   Nazwa i adres zamawiającego:

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia baterii dławikowej mocy biernej według projektu technicznego pt.: „Kompensacja mocy biernej budynku sądu.” (nazwa pliku „projekt techniczny WSA Sz-n.pdf”).

            Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonać oględzin obiektu.

            Montaż urządzenia w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu w piwnicy budynku.  

 

3.   Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

            Cena przedmiotu zamówienia podana w kwocie netto/brutto PLN.

Cena powinna uwzględnić również koszty dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia
z obsługi.

Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - urządzenia: 3 lata.

  

4.   Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 22 czerwca 2018 roku za pośrednictwem faksu (nr 91 48 49 272) lub poczty elektronicznej na adres:   i    albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7) czynny w godz.: 7:30 – 15:00.

 

5.   Termin realizacji zamówienia:

           Sąd planuje zlecenie realizacji wykonania przedmiotu zamówienia: czerwiec/lipiec 2018 roku.

           Termin wykonania: 15 dni od daty podpisania Umowy.

           Termin płatności: 14 dni.

 

6.   Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

  • Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:
  • Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail:
 
Szczegóły w załącznikach: