Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakupu licencji i oprogramowania firmy Microsoft

Strona archiwalna

 


 
 

Szczecin, dnia 21 września 2017 r.

Znak sprawy: ASI-13/17

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu licencji i oprogramowania firmy Microsoft.   

Zakup poniżej progu 30 tys. EURO.

 

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup licencji i oprogramowania według poniższej specyfikacji:

a) 1 szt. MS SQL Server 2016 Standard OLP NL Gov;

b) 10 szt. MS SQL CAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL;                

c) 50 szt. MS Windows Server CAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL;

d) 10 szt. MS WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL (licencja dostępu

     zdalnego do serwera terminali);

e) 16 szt. MS Windows Server Std Core 2 SL Core License Gov.

 

3.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena jednostkowa ww. oprogramowania podana w kwocie netto/brutto PLN oraz łączna wartość PLN.

Cena powinna uwzględnić również koszty dostawy.

 

4.    Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26 września 2017 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem faksu
(nr 91 48 49 272) lub poczty elektronicznej na adres:
   
i   
  albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7).

 

5.    Termin realizacji zamówienia:

Sąd planuje zlecenie realizacji zakupu we wrześniu 2017 r.  

 

6.    Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

a)  Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:

b)  Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail:

PDFlicencje MS.pdf