Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 


Szczecin, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Adm-26-8/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, w procedurze prowadzonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015, poz. 2164) na:

Świadczenie usługi ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie z siedzibą przy
ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości

do realizacji umowy w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku, mienia i pracowników w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 do godz. 7.30, w dni wolne od pracy i święta - całodobowo, świadczonej przez pracowników ochrony, co do których nie ma obowiązku wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014, poz. 1099); monitoring obiektu i jego otoczenia z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej (CCTV), systemu włamania i napadu (SWiN) i systemu sygnalizacji pożaru.

została wybrana oferta złożona przez firmę:

GUSTAW GEMINI Sp. z o.o.

ul. Łyskowskiego 18

71-641 Szczecin

NIP: 851-28-07-968

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone 2 oferty.

Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej. (369,29KB)