Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie dzieli się na dwa wydziały orzecznicze tworzone na podstawie ustalonych kryteriów rzeczowo problemowych określających przedmiot spraw sądowo-administracyjnych oraz wydział informacji sądowej.

Do Wydziału I finansowego należą sprawy z zakresu: 

zobowiązań podatkowych, cen, opłat, stawek taryfowych, ubezpieczeń majątkowych, cła, spraw kapitałowych i bankowości, finansów publicznych, informacji publicznej.

Do Wydziału II ogólnoadministracyjnego należą sprawy z zakresu:

budownictwa, utrzymania i ochrony dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, działalności gospodarczej, ludności, geologi i górnictwa, gospodarki mieniem, energetyki, gospodarki wodnej, komunalizacji mienia, geodezji i kartografii, środowiska, edukacji, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć, wywłaszczenia, stosunków pracy i służbowych, inspekcji pracy, ochrony zdrowia, spraw mieszkaniowych w tym dodatki mieszkaniowe, jakości, obronności, telemedia, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, Statusu Kościołów, przejęcia mienia, wytwarzania i obrót bronią i materiałami wybuchowymi, pomocy społecznej, zatrudnienia i sprawy bezrobocia, kombatantów, kultury fizycznej, kultury i sztuki, własności przemysłowych, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, świadczenia w drodze wyjątku funduszy emerytalnych, ubezpieczeń zdrowotnych.