Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UWAGA!
Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów
i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.

 

Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych został utworzony do wykonywania zadań w zakresie:

  1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw,
  2. udostępnienia informacji publicznej o działalności sądu,
  3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków,
  4. sprawozdawczości statystycznej sądu,
  5. obowiązków administratora systemu informatycznego,
  6. przygotowania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  7. obsługi rzecznika prasowego sądu, którym jest sędzia Przewodniczący Wydziału Informacyjnego,
  8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowo-administracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  9. prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu (Rozporządzenie Prezydenta RP z 18 września 2003 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych).